dilluns, 22 d’abril de 2013

CARTA DELS TAURONS PER EN FREDERIC

OLA FREDERIC SOM SE CLASE DES TEURONS DE CUATRE ANYS I TE VULEM ESPLICA COM SON SES NOSTRES FESTES DE SANT BERTUMEU. SON ES MES DEGOST EN SISTIU.
E SES NOSTRES FESTES IA CEVALLS CE BOTEN I FAN JALEO E SE PLASE.
TIRAM CUETS CUAN ES CAPGROSUS ESTAN PREPERATS PER SURTI PES CERES BELLANT EM SE BANDE DE MUSICE.
ES CEXES CUALCEN ES CEVALLS I TEMBE VAN E MISE. I MUS DEXEN CULCA DEMUNT ES CEVALLS.
MENJAM ENSIEMADE I XUCULATI I TEMBE PESTISETS.
PER SES FESTES VENEN ES XOCES, CEVELLITUS I BOTIS I E NOLTRUS MUS EGRADEN MOLT.
ESPERAM CE TEGRADIN SES FESTES DE SANT BERTUMEU I CE VENGIS E VURERLES.

UNE BESADE MOLT FORTE DES FIETS I FIETES DE 4 ANYS DE SE CLASE DES TEURONS !!!!

divendres, 19 d’abril de 2013

CARTA DELS BOMBERS PER EN FREDERIC

OLA FREDERIC SOM ES FIETS I FIETES DE SE CLASE DES BUMBES DE FERERIES.
DESPRES DE REBRE SE TEVE CARTE MUS VAM PUSA E FE FEINE I E INVESTIGA MOLT SOBRE SES NOSTRES FESTES DE SANT BERTOMEU I EM EPRES MOLTES COSES, COM:
CE ES CEVALLS PER SURTI E SE CULCADE DE SES FESTES ES VESTEN BEN PULITS EM UN ESTEL, FLOCS DE CULOS I UNE BULDRAFE. I ES CEXES TEMBE ES POSEN BEN GUAPUS EM UNE GINDOLA DALT ES CAP, UN CURBETI NEGRE, UN JALECUS, SE LEVITA, SES PULAINES, AS ASPERONS I ES FUET.
CUAN CEXE I CEVALL ESTAN BEN MUDAS, AS FABIULE EM ES CEXE FEDRI I ES CEXE PEGES PASEN E RECUI TOS ES ALTRES CEXES PER ENA CAP E CUMENSA ES JALEO. I TEMBE VAN E SERCA ES CEXE CESAT, SE CEPELLANE I ES BATLE.
DESPRES DUNES CUANTES ORES DE JALEO FAN SES CANYES, CE SON COM UN PREMI PER ES CEVALL I ES CEXE.
E ES CEVALL LI DONEN UN TROS DE CANYE VERDE I ES CEXE ES CEDE ES RESTU DE CANYE I SE CUERETE DE PLATE.
DURANT SES FESTES ES MOLT TIPIC MENJA PESTISETS, XUCULATI EM ENSIEMADE I BEURE COLCE PUMEDETE.
A I PER NOLTRUS, ES MES PETITS IA ES CAPGROSUS CE DESFILEN I BALLEN PES CERES DES CERES DES POBLE.
E NOLTRUS TEMBE MUS EGRADE MOLT ENA A SE FIRE, E SES ETRESIONS!!!
I ES DERE DIE PER ENUNSIA CE SES FESTES SAN ECEBAT TIREN FOCS ERTIFISIALS MOLT XULUS!!!
FREDERIC, ESPERAM CE TOT ESO CE TEM ESPLICAT TEGRADI I VENGIS E DISFRUTA DE SES FESTES DE SANT BERTUMEU!!!

EDEU!!!!

diumenge, 3 de juny de 2012

CARTA PER A SES GALLINES I ELS INDIS

HOLA FILLETS I FILLETES DE SA CLASSE DE SES GALLINES I DELS INDINS DE FERRERIES.

SOM ES VOSTRE AMIC EN FREDERIC, I HE ESTAT MOLT CONTENT DE REBRE SA VOSTRA CARTA!! PER AÇÒ UN D'AQUESTS DIES REBREU UN REGALET, QUE VOS DURÀ EN XIM I EL DEIXARÀ A N'ES PATI DE L'ESCOLA.

EN XIM HA ESTAT VIGILANT ES VOSTRE HORT CADA VESPRE, I HA VIST MOLTS ANIMALETS QUE RONDEN PER ALLÀ. SEGURAMENT ALGUN D'ELLS HA ESTAT QUI S'HA MENJAT SES MADUIXES.
VOLEU QUE VOS DONI UNA IDEA PER ESPANTAR ELS ANIMALETS?
SERIA CONVENIENT QUE CERQUEU MATERIALS QUE BRILLIN AMB ES SOL, AÇÒ ELS ESPANTARÀ I NO S'ATRACARAN A LES VOSTRES MADUIXES.

ESPER QUE TROBEU UNA SOLUCIÓ AL VOSTRE PROBLEMA I QUE EL REGALET VOS AGRADI MOLT!!

UNA BESADA DE FOLLET!!

FREDERIC SMOL.

P3 gallines-indis by Lolapons

CARTA PER EN FREDERIC

HOLA FREDERIC
SOM SA CLASSE DELS INDIS I DE SES GALLINES DE FERRERIES.

I VOLEM SER ELS TEUS AMICS.

A S'ESCOLA APRENEM MOLTES COSES, FEIM FEINETES DE LLETRES, DE NOMS, DE NOMBRES, TAMBÉ PINTAM I FEIM DIBUIXOS.

PERÒ ARA AMB S'HORT TENIM UN PROBLEMA MOLT GROS, QUALQUE ANIMAL ES MENJA SES MADUIXES, QUE PODEM FER? QUE ENS AJUDES FREDERIC?

ADEU I GRÀCIES PER TOT.

UNA BESADA MOLT FORTA DE PART DELS FILLETS/ES DE S'ESCOLA CASTELL DE SANTA ÀGUEDA.